* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

بتا از دوریت حالی ندارم                     ز عین و شین و قافت بی قرارم


به "ت" و "ب" گرفتارم شب و روز       به غیر از "لام" و "ب" درمان ندارم

 

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد
جز تو کســی باب دل ما نشد
هر چه پرسـتو شدم و پر زدم
هم نفســی مثل تــو پیــدا نشد

 

بــــــــــــی تابــــــــم و دل برای دیـــــــــــدار تو تنگ است


تقصیر دلــــــــــــــــــم نیست نگاه تـــــــــــــــو قشنگ است

 

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام..
با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۸ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage