* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

بنام حضرت دوست

 

اندوه تو شد وارد كاشانه ام امشب            مهمان عزيز آمده در خانه ام امشب

من از نگه شمع رخت ديده  ندوزم           تا پاك سوزد پر پروانه ام امشب

بگشا لب افسونگرت اي شوخ پريچهر        تا شيخ بداند ز چه افسونم امشب

ترسم كه سر كوي تو را سيل بگيرد         اي بيخبر از گريه مستانه ام امشب

يك جرعه آن مست كند هردوجهان را      چيزي كه لبت ريخت به پيمانه ام امشب

اميد كه بر خيل غمش دست بيابد            آه سحر و طاقت مردانه ام امشب

بي حاصلم از عمر گرانمايه " پيمان"      گر جان نرود در پي جانانه ام امشب

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage