* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

بتا از دوریت حالی ندارم                     ز عین و شین و قافت بی قرارم


به "ت" و "ب" گرفتارم شب و روز       به غیر از "لام" و "ب" درمان ندارم

 

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد
جز تو کســی باب دل ما نشد
هر چه پرسـتو شدم و پر زدم
هم نفســی مثل تــو پیــدا نشد

 

بــــــــــــی تابــــــــم و دل برای دیـــــــــــدار تو تنگ است


تقصیر دلــــــــــــــــــم نیست نگاه تـــــــــــــــو قشنگ است

 

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام..
با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۸ - PeYMaN SaFaRI


 

یک شب بیا ستاره بریزم به پای تو               ای آفتاب من همه چیزم فدای تو

بر تن ما نکند آتش دوزخ اثری               چون به آتشکده مهر شما سوخته ایم

صدهزاران کیمیا حق آفرید                            کیمیایی همچو تو عالم ندید

تو رفته ای که بی من تنها سفر کنی         من مانده ام که بی تو شبها سحر کنم

تو رفته ای که عشق من از سر به در کنی       من مانده ام که عشق تو را تاج سر کنم..

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است

دلم برای کسی تنگ است که راهنما و امید زندگیم است

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است

دلم خیلللللللللللللللللللللللییییییییییییییییی تنننننننننننگ استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دلم برای تو تنگ است

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۸ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage