* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

بنام الهي عشق

 

   هر جا كه سفر كردم تو همسفرم بودي    وز هر طرفي رفتم تو راهبرم بودي

با هر كه سخن گفتم پاسخ ز تو بشنيدم     برهرچه نظركردم تودر نظرم بودي

در خنده من چون نازدر كنج لبم خفتي    درگريه من چون اشك درچشمترم بودي

چون طرح غزل كردم بيت الغزلم گشتي  چون عرض هنركردم زيب هنرم بودي

اواز چو مي خواندم سوز تو بسازم بود    پروازچوميكردم تو بال و پرم بودی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI


 

بنام أنكه عاشق را غم اموخت

جانا چه شد كه رفتي و ديگر نيامدي      دادي هزار وعده و اخر نيامدي

چشم در انتظار تو امشب سپيد شد         كشتي در انتظارم وازدر نيامدي

پنداشتم به وصل تو عيشم ميسر است    اي عيش جانفزاي ميسر نيامدي

پروين بخفت وماه نهان گشت وشب گذشت   اي مه چرابطالع من درنيامدي

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI


 

 

كاش  يارب  آشنايها نبود              يا به دونبالش جدايها نبود

 

يا كه او با من نمي شد  آشنا              يا مرا از او نمي كردي جدا

 

ما كه در دوره خود غير جفا هيچ نديديم     بعد ما هر كه وفا ديد ز ما ياد كند

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI


 

                                                   

بنام أنكه عاشق را غم اموخت

  

     خوش ان روزگاران كه يارم تو بودي        قرار دل بيقرارم  تو بودي

جهان پر غزل بود و گيتي پر از گل    كه چون تازه گل در كنارم تو بودي

نبود به دل گردي از نااميدي          كه در جان اميدوارم تو بودي

دلم بود خرم به شب زنده داري    كه در چشم شب زمده دارم تو بودي

گلم تو , ميم تو, سرودم تو, جان تو    اميدم تو, عشقم تو, يارم تو بودي

ز سامان كارم حكايت چه پرسي      چو انجام و اغاز كارم تو بودي

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI


 

به نام آنكه عشق را در وجود عاشقان نهاد

 

گر آن مه را وفا بودي چه بودي        ورش ترس از خدا بودي چه بودي

دمي خواهم كه با او خوش بر آيم       اگر او را رضا بودي چه بودي

دام را از لبش بوسيست حاجت          گر اين حاجت روا بودي چه بودي

اگر روزي بلطف آن پادشا را            نظر با اين گدا بودي چه بودي

خرد گر گرد من گشتي چه گشتي       و گر صبرم بجا بودي چه بودي

به وصلش گر پيمان بينوا را              سعادت رهنما بودي چه بودي

 

 

 

ديدي اي ماه كه شمع شب تارم نشدي        تا نكشتي ز غمم شمع مزارم نشدي

بيخبر از من رفتي و اين دردم كشت         كه خبردار ز دشواري كارم نشدي

روي بر تافتي و پشت و پناه دل من          نشدي كز همه رو,  رو به تو آرم نشدي

زاريم ديدي و آنقدر تغافل كردي              كه خبردار ز حال دل زارم نشدي

غافل از ياد تو بودم كه نگشتي يارم ؟       يا بديدي كه غم روي تو دارم نشدي

ياد آن عهد كه از يكدلي  و يكجهتي          لحظه اي دور ز آغوش و كنارم نشدي

گفتي آرام ندارد دل پيمان بي من             چه كنم؟ مايه آرام و قرارم نشدي

بازهم مهر تو من پرورم اندر دل تنگ    گرچه عمري به تو دل بستم و يارم نشدي

 

 

دوستان خوش باشيد ...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage